Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Awarded PhD degrees, 2014

Full name Program Account Dissertation title
Anna Nikolaeva Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society 'More Than Just an Airport': Visions of the International Airport Terminal as a Multifunctional Urban Public Space
Elizabeth Lane Williams Ørberg Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society Young Buddhism: Examining Ladakhi Buddhist Youth Engagements with Migration, Modernity and Morality in India
Helle Lønstrup Haslund-Thomsen Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society En antropologisk analyse af forældreskab efter præmaturitet – moralske eksperimenter i en gråzone mellem sygdom og hverdagsliv
Henrik Hvenegaard Mikkelsen Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society Cutting Cosmos: Paradoxes and spectacular events among the Bugkalot
Janna Egholm Hansen Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society Religion og religiøsitet på Færøerne i det 21. århundrede: Betwixt and Between
Jesper Christiansen Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society The irrealities of public innovation. Exploring the political epistemology of state interventions and the creative dimensions of bureaucratic aesthetics in the search for new public futures
Marie Højlund Bræmer Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society Love Matters: Dilemmas of desire in transcultural relationships in Hanoi
Nanna Thorsteinsson Schneidermann Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society Connectionwork – Making a name in Uganda's music industry
Panagiotis Mitkidis Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society Coordination, Cooperation and Cohesion
Rogers Tabe Egbe Orock Anthropology, International Area Studies and the Study of Religion Dept. of Culture and Society Belonging, Democracy and Development in Cameroon's Patrimonial State. An Anthropology of Political Elites
Anna Kaae Kjærgaard Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication Fremstillinger af det primitive: Primitivismen og dens moddiskurs i rejseberetninger og museumsudstillinger, 1887-1985
Asger Mathias Valentin Nordvig Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication OF FIRE AND WATER. The Old Norse Mythical Worldview in an Eco-Mythological Perspective
Bergdís Þrastardóttir Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication An analysis of pættir in the medieval manuscripts Morkinskinna dn Flateyjarbók
Esben Bjerggaard Nielsen Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication A Rhetoric of Secular Apocalypse. Narratives of Catastrophe and Hope in the Climate Change Debate
Kirsten Dahl Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication Gestus. En nøgle til betydningsdannelse og poetik poetisk teater
Laura Søvsø Thomasen Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication Visual Poetics of Science. Knowledge Construction Through Text and Image, c. 1600-1800
Lea Maria Wierød Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication Formens funktion i salmesang. Melopoetisk metode i sanganalysen med særligt henblik på salmer med tekst af N. F. S. Grundtvig
Lisbet Tarp Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication Naturlig kunst - kunsig natur. Om hybriditet og kunsthåndværk fra 1550-1650 i Europa
Louise Højgaard Marcussen Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication Ny fransk postpoesi
Michael Mose Biskjær Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication Self-imposed creativity constraints
Sally Stevelt Thorhauge Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication Interface learning - new goals for museum and upper secondary school collaboration
Signe Meisner Christensen Art, Literature and Cultural Studies Dept. of Aesthetics and Communication No Soul For Sale. The Contemporary Art Museum as a Site of Immaterial Production
Hanne Balsby Thingholm Didactics Dept. of Education Didaktiske læremidler som kobling mellem teori og praksis i læreruddannelsen
Helene Nørgaard Valgreen Didactics Dept. of Education Refleksion og fælleskab: Kollektiv narrativ praksis i karrierevejledningen
Jesper Bremholm Didactics Dept. of Education Veje og vildveje til læsning som ressource: Teksthændelser i naturfagsundervisning med og uden læseguide. Et interventionsstudie om Literacy i naturfag i udskolingen
Jonna Gintberg Jensen Didactics Dept. of Education Social og sundhedsassistenter i sundhedsvæsenet : Hvordan iagttager de egen kompetenceanvendelse, kompetenceudvikling og opgaveflytning?
Karl Fritjof Krassel Didactics Dept. of Education Essays in Economics of Education
Louise Veje Hvitved Didactics Dept. of Education Elevattituder på erhvervsuddannelserne
Stine Reinholdt Hansen Didactics Dept. of Education Når børn vælger litteratur – Læsevaneundersøgelse
Trine Kløveager Nielsen Didactics Dept. of Education Teori og Praksis i Professionsbacheloruddannelserne
Christian Egander Skov History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society Den Nye Tid - Konservatismens ideologiske udvikling i mellemkrigstiden
Claudia Leskien History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society Operation Welcome. The Municipal Politics of Consolidating Strasbourg''s Position as European Institution Host from 1949 to 1979
Constanze Rassmann History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society Crossing Blades and Crossing Borders - A Re-examination of Octagonal-hilted Swords and their Paradigms
Heide Wrobel Nørgaard History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society Craftsmanship and Metalwork in the Nordic Bronze Age: Craft Organisation, Craftspeople and their Areas of Contact
Karen Stine Schierup History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society Kulturmøder - Materielle forandringsprocesser. Studier i anvendelsen af græsk keramik i Syditalien i det 5. og 4. århundrede f. Kr.
Karsten Merrald Sørensen History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society Det dynamiske kirkerum - Kirkerummets brug og funktion i hertugdømmet Slesvig fra Reformationen til ca. 1800
Katalin Deme History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society The development of the Jewish museology in East-Central Europe; Prag - Budapest - Bratislava; Continuity, Disruption, New beginnings
Lærke Maria Andersen Funder History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society The Classical Narrative; A study of the reception of Classical antiquity in contemporary Europe through analysis of the narratives presented in museum exhibitions
Niels Bargfeldt History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society Influential individuals - Legionary garrison communities on the northern Roman frontier
Paula Pannu Nordholt History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society The Production and Consumption of Knowledge in Colonial Malaya
Samantha Scott Reiter History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society Doing, Being and Seeming:Identity, Mobility and Culture Change at the Early Bronze Age Cemetery of Jelšovce, Slovakia
Sidsel Maria Westh-Hansen History, Archaeology and Classical Studies Dept. of Culture and Society From Sidon to Babylon: Colonialisms, hybridity and regionalism in the material culture of Hellenistic West Asia
Lars Bo Andersen ICT, Media, Communication and Journalism Dept. of Aesthetics and Communication A travelogue of 100 laptops –Investigating Development, Actor-Network Theory & One Laptop per Child
Rune Veerasawmy Nielsen ICT, Media, Communication and Journalism Dept. of Aesthetics and Communication Designing interactive technology for crowd experiences - beyond sanitization
Anne Mette Nyvad Language, Linguistics and Cognition Dept. of Aesthetics and Communication Filling the Gap. Experimental Approaches to Long-Distance Extraction
Camilla Plesner Horster Language, Linguistics and Cognition Dept. of Culture and Society The Grammar of Imitation: a Corpus Linguistic Investigation of Morpho-Syntactic Phenomena in Fifteenth-Century Italian Neo-Latin
Christel Tarber Language, Linguistics and Cognition Dept. of Aesthetics and Communication Emotional distress in the general practice - A conversation analytic study
Mette Miriam Rakel Bøll Language, Linguistics and Cognition Dept. of Aesthetics and Communication Erhvervsetologi: Et studie af organisk rummelighed i sociale relationer.
Robert Lee Revier Language, Linguistics and Cognition Dept. of Aesthetics and Communication Testing Knowledge of Whole English Collocations Available for Use in Written production - Developing Tests for Use with Intermediate and Advanced Danish Learners
Ulf Dalvad Berthelsen Language, Linguistics and Cognition Dept. of Aesthetics and Communication Propositionelle attituder og attitudeadverbialer i semantisk og pragmatisk perspektiv
Dorte Ågård Learning and Education Dept. of Education Motiverende relationer – lærer-elev-forholdets betydning for gymnasielevers motivation
Eli Marie Killi Learning and Education Dept. of Education Mening og sammenhæng i læringsforløbet etter en erhvervet hjerneskade: En eksplorativ undersøkelse av elev- foreldre -og lærerperspektiver etter en ervervet hjerneskade
Lene Teglhus Kauffmann Learning and Education Dept. of Education Sound Knowledge. Reflexive practices of bypassing and trespassing on the evidence discourse
Lone Svinth Learning and Education Dept. of Education Samspil og læring i daginstitutioner: Børnehavebørns deltagelsesmuligheder i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter
Marie Kirstejn Aakjær Learning and Education Dept. of Education Reconfiguring boundaries in social innovation: Co-creating new meaning and practice in a prison context
Astrid Louise Nonbo Andersen Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society Islands of Regret - Restitution, Connected Memories and the Politics of History in Denmark and the US Virgin Islands
Benedicte Hammer Præstholm Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society Kønfrontation? Køn, kultur og forandring i nyere dansk teologi
Jacob Palle Bliddal Mortensen Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society Paul, “Paulitics,” and προσωποποιία
Jane Ege Møller Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society Kulturelle sideeffekter i sundhedsfremme- og forebyggelsespraksis. En undersøgelse af Brønderslevs Kommunale Sundhedscenter
Jette Marie Bendixen Rønkilde Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society Det lille Himmerige; En liturgisk teologisk ny-læsning af N. F. S. Grundtvigs gudstjenestesyn
Kjeld Slot Nielsen Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society Gud som værensmagt og Gud som person i K.E. Løgstrups sene teologi og i nyere trinitarisk tænkning
Marianne Gaarden Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society Den emergente prædiken: En kvalitativ undersøgelse af mødet mellem prædikantens ord og den situerede kirkegænger i gudstjenesten
Troels Stru Schmidt Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society Ideas of Development in Bangladesh: Views of female textile workers, UN agencies, and the political elite in light of a philosophical debate about the good society
Uffe Holmsgaard Eriksen Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society Drama in the Kontakia of Romanos the Melodist. A Narratological Analysis of Four Kontakia
Wen Ge Theology, History of ideas and Philosophy Dept. of Culture and Society The Deep Coinherence: A Chinese Appreciation of N. F. S. Grundtvig's Public Theology