Graduate School at the Faculty of Arts

Doctoral education for the research disciplines within the humanities, theology and education studies 

Upcoming courses and PhD defences

Mon 01 Jan
00:00-00:00 | Online
Online Course in Web Archives and Web Archiving
Build an understanding of how and why archived web content differs from analogous material (such as printed books), and get hands-on experience with web archiving.
Thu 16 Aug
00:00-00:00 | Campus Aarhus
Empiriværkstedet – kursus i kvalitativ metode E2018
16. august - 13. december 2018: Formålet med kurset er at: A) få en mulighed for at fordybe sig i analyser og diskussioner af eget og andres kvalitative empiriske materiale. B) Derigennem skærpe sine analytiske, metodiske og videnskabsteoretiske viden og færdigheder. C) Få indblik i, at metode vedrører alle faser i et forskningsprojekt – fra indledende spørgsmål og design til datagenerering og analyse. D) Og derigennem blive trænet til at gennemføre et sammenhængende argument.
Wed 29 Aug
00:00-00:00 | Aarhus University, Aarhus
Conference Presentations: Preparation and Delivery
August 29.+September 6.+September 12.+September 28. Careful preparation and clear communication are key to delivering a successful conference presentation in an international context. This course aims to provide PhD students with insight into the key characteristics of effective academic oral presentations, as well as with knowledge and tools to develop skills and confidence in communicating research-related material in English. Registration deadline: August 15.