Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Automatisering i journalistik (5+3), 2020-10

Ph.d.-stipendium i Automatisering i journalistik (5+3)

 

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Danmarks Medie og Journalisthøjskole et ph.d.-stipendium i Automatisering i journalistik til besættelse pr. 1. september 2020 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2020.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Automatisering i journalistik.

Big data og automatisering fylder stadig mere i den journalistiske og mediefaglige verden. Fremtidens journalister vil have uanede mængder af data til rådighed og samtidig må de forholde sig til en konkurrence fra automatiseret indholdskuratering samt -moderering både fra etablerede medier og ikke mindst digital intermediaries som sociale medier og search engines.

En sådan automatisering udfordrer potentielt journalistikkens kerneideal som eksempelvis ”vagthund”, ideer om journalistisk ’gut feeling’, sensitivitet over for et bestemt marked samt brugeres særlige sociokulturelle behov og præferencer. Ligeledes bliver det relevant at se på om og hvordan automation og algoritmer udfordrer publicistiske idealer, der samtidig skal være økonomisk rentable.

Feltet ’automation in journalism’ er imidlertid forskningsmæssigt underbelyst, ikke mindst i Danmark. Vi søger en kandidat, der er interesseret i at undersøge brugen af eller potentialerne for ’automation in journalism’. Det er en fordel, hvis ansøgeren har erfaring fra eksisterende projekter omhandlende big data-analyse.

Kandidaten vil skulle indgå i AU Datalab på Aarhus Universitet og forventes at indgå i faglige samarbejder på såvel Aarhus Universitet som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og i det teoretiske, analytiske og metodiske samarbejde, der er under etablering mellem de to institutioner.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2020.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Anja Bechmann, Institut for Kommunikation og Kultur, e-mail anjabechmann@cc.au.dk, tlf. 51 33 51 38.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2020 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2020-10

 

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.