Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

 

Ph.d.-stipendium i At gøre data-arbejde synligt: Viden, færdigheder og professioner i forandring i sundhedsvæsenet (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond et ph.d.-stipendium i At gøre data-arbejde synligt: Viden, færdigheder og professioner i forandring i sundhedsvæsenet til besættelse pr. 1. januar 2021 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. januar 2021.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Hvilken viden og hvilke kompetencer kræver det at arbejde med data i sundhedsvæsenet? Hvem udfører de nye opgaver med data arbejde? Hvordan forandrer data arbejde eksisterende professioner og fører til nye? Sundhedsvæsenet er de seneste år blevet data-intensivt i kraft af en gennemgribende digitalisering, men vi ved ikke meget om konsekvenserne af dette for arbejdspraksis og professioner.

Dette ph.d.-projekt skal bidrage til at besvare ovenstående spørgsmål med udgangspunkt i humanistiske og kritiske data studier, som fokuserer på den situerede viden og kompetencer det kræver at generere og transformere data og anvende dem i praksis.

Ph.d.-projektet er del af et større forskningsprojekt mellem Aarhus og Aalborg Universitet, og består af tre forskellige delprojekter:

  1. Data arbejde i lægesekretær-professionen (ph.d.-studerende ved AAU); 
  2. Data arbejde i en Business Intelligence enhed (ph.d.-studerende ved AU - dette opslag); og
  3. Et overblik over nyt data arbejde i det danske sundhedsvæsen (seniorforskere ved AU og AAU).
    (Se: DFF-bevilling).

Dette delprojekt tager udgangspunkt i delprojekt 2, og udføres med udgangspunkt i en Business Intelligence enhed, der indsamler og behandler sundhedsdata til brug for hospitaler, hospitalsafdelinger og sundhedsadministrationer. Business Intelligence enheden er etableret for nogle år siden, og har løbende ansat nyt personale for at kunne generere, præsentere og samarbejde med hospitaler og deres afdelinger omkring sundhedsdata. Enheden udgør således et fordelagtigt udgangspunkt for at undersøge viden, kompetencer og færdigheder, der indgår i arbejde med data, samt undersøge hvem der udføre data opgaver, deres professionsbaggrund, og hvem der på hospitaler og hospitalsenheder udfører data arbejde. Med udgangspunkt i Business Intelligence enheder udvides undersøgelsesfeltet til udvalgte hospitalsafdelinger, der arbejde intensivt med data.

Projektet har to primære forskningsspørgsmål:

  1. Hvilke færdigheder og opgaver indgår i data arbejde på Business Intelligence enheder og hospitalsenheder, og hvilke roller og professioner udfører det?
  2. Hvordan ændrer data arbejde grænser mellem professioner?

Der udføres kvalitative eller etnografiske studier inklusive deltager-observation og interviews på Business Intelligence enheden og udvalgte hospitalsafdelinger i to eller flere måneder (2021). Efter analyse af data fra den første runde udføres en anden runde af studier på Business Intelligence enheden og de fire afdelinger (2022).

Ansøgere skal have solidt kendskab til kvalitative metoder eller etnografi, glæde ved samarbejde og gerne kendskab til sundhedsvæsenet, debatter om dataficering, kritiske data studier, eller Science-Technology Studies.

Den ansatte ansøger vil indgå i det overordnede projektteam. Endvidere forventes den ansatte ansøger at have sin daglige gang på Informationsvidenskab, Aarhus Universitet. Informationsvidenskab er et tværvidenskabeligt og internationalt orienteret forskningsmiljø, der trækker på antropologi, design, datalogi og sociologi, og har et velfungerede ph.d.-miljø.

Mere information kan fås ved at kontakte lektor Claus Bossen, Informationsvidenskab, Aarhus Universitet: Mail: clausbossen@cc.au.dk, eller telefon 8716 1983.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. december 2020.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Claus Bossen, Institut for Kommunikation og Kultur, e-mail clausbossen@cc.au.dk, tlf. 8716 1983. 

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på dansk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2020 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2020-14

 

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.