Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sprogtypologiske kontrasters konsekvenser for fremmedsprogstilegnelse (5+3), 2019-5

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF Starting Grant) et ph.d.-stipendium i Sprogtypologiske kontrasters konsekvenser for fremmedsprogstilegnelse til besættelse pr. 1. september 2019 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2019.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Sprogtypologiske kontrasters konsekvenser for fremmedsprogstilegnelse.

Dette ph.d.-projekt fokuserer på, hvordan forskelle i informationsstrukturering mellem de germanske (dansk, tysk) og de romanske (spansk, fransk) sprog kan bruges til at forudsige potentielle problemer med L2-læring, og hvordan sprogundervisning effektivt kan rettes mod de specifikke typologiske kontraster, der eksisterer mellem et modersmål og et fremmedsprog, for derigennem at øge bevidstheden om præcise konstruktionsmæssige og konceptuelle udfordringer.

Projektet vil være centreret omkring opstilling og empirisk afprøvning af hypoteser relateret til følgende grundlæggende forskningsspørgsmål:
a) Hvordan kan vi vurdere, hvilke L2-træk der er lette eller svære at lære for sprogbrugere med forskellige modersmål?, og
b) Hvordan kan vi gøre forskningsresultater om typologisk betingede læringsudfordringer nyttige i forhold til at opnå en mere effektiv fremmedsprogsundervisning i forbindelse med specifikke L1-L2 sprogpar? 

Det vil være en fordel at have kendskab til relevante dataindsamlings- og databearbejdningsmetoder, såsom eye-tracking, key-logging, statistiske redskaber og tekstlæsningsværktøjer.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/ 

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Sprog, Lingvistik, Kommunikation og Kognition.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31 August 2019.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Sprog, Lingvistik, Kommunikation og Kognition: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Henrik Høeg Müller, Institut for Kommunikation og Kultur, e-mail henhm@cc.au.dk, tlf. 25 39 70 49.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2019-5

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.