Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Deltagelsesprocesser i borgerinddragende kulturinstitutioner i Danmark (5+3), 2019-8

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Kulturhusene i Danmark et ph.d.-stipendium i Deltagelsesprocesser i borgerinddragende kulturinstitutioner i Danmark til besættelse pr. 15. august 2019 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 15. august 2019.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Deltagelsesprocesser i borgerinddragende kulturinstitutioner i Danmark.

Mange danske kulturhuse og -institutioner arbejder med borgerinddragelse. Ph.d.-projektets formål er at skabe øget viden om denne borgerinddragelse samt om kulturinstitutionernes betydning for kreativ udfoldelse, sociale fællesskaber og uformelle lære- og demokratiprocesser. Ph.d.-projektet er en del af et større projekt ”Deltag - om deltagelseskultur i Danmark”, som både vil skabe viden om og styrke udviklingsmulighederne for borgerinvolverende kulturinstitutioner i Danmark. Dette sker gennem en national kortlægning af institutionerne; en spørgeskemaundersøgelse af disses funktion, vilkår m.m.; borgerinvolverende metoder; samt dybdegående casestudier fra udvalgte institutioner. Ph.d.-projektet gennemføres i samarbejde med seniorforskere fra Aarhus Universitet og Kulturhusene i Danmark. Ansøgere opfordres til at indhente yderlige information om det overordnede projekt.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/ 

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier.

Ph.d.-stipendiaten får som udgangspunkt arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, men der vil være såvel feltstudier som møder m.m., hvor ph.d.-stipendiaten skal være til stede i forskellige kulturhuse samt på KHiDs sekretariat. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 14. august 2019.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Birgit Eriksson, aekbe@cc.au.dk, tlf. 87 16 30 86, Institut for Kommunikation og Kultur eller lektor Louise Ejgod, draleh@cc.au.dk, tlf. 25 56 69 35, Institut for Kommunikation og Kultur

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen skal skrives på dansk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2019-8

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.