Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Antikken i det 21. årh. – hvordan? Hvordan får antikken relevans og betydning for læring og erkendelse i det museale rum? (5+3), 2019-3

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Glyptoteket et ph.d.-stipendium i Antikken i det 21. årh. – hvordan? Hvordan får antikken relevans og betydning for læring og erkendelse i det museale rum?  til besættelse pr. 1. september 2019 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2019.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Antikken i det 21. årh. – hvordan? Hvordan får antikken relevans og betydning for læring og erkendelse i det museale rum?

Ph.d.-projektets formål er en undersøgelse af, hvordan formidling og kuratering af Glyptotekets antikke samling kan styrke antikkens nutidige relevans og betydning for et mangfoldigt publikums refleksion, læring og erkendelse. Brugerperspektivet skal stå centralt for projektet, som skal placeres i krydsfeltet mellem historiografi, museologi og antikreception og skal inddrage nyere teori angående antikkens og samlingens betydning og rolle for museumsbrugere i det 21. årh. Det vil være relevant at sætte dette i perspektiv til andre internationale museers aktuelle formidling samt til Glyptotekets historiske vision.

Projektet skal indlejres i Glyptotekets arbejde med den antikke samling og skal understøtte museets gældende formidlings- og udstillingsstrategi ved at bidrage konkret til de nye visioner for den antikke samling.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/ 

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Historie, Arkæologi og Antikstudier.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted dels på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og dels på Glyptoteket. Som udgangspunkt er fordelingen af arbejdstiden 30% ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og 70% på Glyptoteket set over den samlede studieperiode. Den specifikke fordeling aftales ved ansættelsen/indskrivningen. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse under ansættelsen.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kultur og Samfunds forskningsaktiviteter:
http://cas.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2019.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Historie, Arkæologi og Antikstudier: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Christine Buhl Andersen, Glyptoteket, e-mail cba@glyptoteket.dk, tlf. 20 35 39 30.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på dansk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2019-3

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.