Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samleren Rodin (5+3), 2019-2

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Glyptoteket et ph.d.-stipendium i Samleren Rodin til besættelse pr. 1. september 2019 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2019.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem Ny Calrsberg Fondet og Faculty of Arts, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Samleren Rodin.

Ph.d.-projektets formål er en analyse af kunstneren Auguste Rodins (1840-1917) metode ved at sætte fokus på hans egen samling af arkæologiske genstande. Der er forsket i Rodins stilistiske inspiration fra antikken, men hans egen samlergerning er ikke medtænkt i hans forhold til det klassiske.

Ph.d.-projektet vil være et led i Glyptotekets forsknings- og formidlings strategi i det, det vil synliggøre en central del af museets samling. Ph.d.-projektet vil kræve forskning i Rodins praksis, Glyptotekets samling af fransk skulptur, men også i museet samling antikke og ægyptiske værker for at kunne sætte Rodins samling i en kontekst af tidens samlere. Desuden vil relationen til Carl Jacobsen og brevarkivet være relevant at inddrage i forskningen.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/ 

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted dels på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og dels på Glyptoteket. Som udgangspunkt er fordelingen af arbejdstiden 30% ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og 70% på Glyptoteket set over den samlede studieperiode. Den specifikke fordeling aftales ved ansættelsen/indskrivningen. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse under ansættelsen.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2019.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Christine Buhl Andersen, Glyptoteket, e-mail cba@glyptoteket.dk, tlf. 20 35 39 30. 

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen skal skrives på dansk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2019-2

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.